webhoctienganh.com
Tình huống: Đặt vé máy bay - Tiếng Anh du lịch
Booking Airplane Ticket M=Minh S=Mr Smith. M: Good morning. Can I help you?Xin chào. Ông cần gì ạ? S: I’d like to book four tickets to Hanoi, please.Vâng, tôi muốn đặt 4 vé đi Hà Nội. M: Yes, when?Vâng, khi nào ạ? S: The earliest one for the day after tomorrow.Chuyến bay sớm nhất vào ngày kia. M: OK. That is flight MJ 123.Được rồi, đó là chuyến bay MJ 123 ạ. S: Will you tell me the departure time