webhoctienganh.com
Tình huống 9: Dự tiệc - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
Tình huống 9: Dự tiệc 81/ We only meet each other when we get our salary. Chúng tôi chỉ hẹn gặp nhau khi nhận được lương thôi. 82/ It’s called BYOB party, and we play drinking games, sometimes it’s really crazy. Nó gọi là bữa tiệc BYOB, chúng tôi chơi trò uống rượu, đôi khi rất điên rồ. 83/ It was very kind of you to invite us. Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi. 84/ I hope you enjoy the