webhoctienganh.com
Tình huống 80: Thị trường tiềm năng - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)
791. Your T-shirts can easily find a market in the eastern part of our country. Áo thun của anh có thể dễ dàng tìm được thị trường ở miền đông đất nước. 792. Chinese slippers are popular in your market since they have superior quality and competitive prices. Dép lê Trung Quốc phổ biến ở thị trường của anh nhờ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. 793. This product has been a bestseller for nearly one year. Sản phẩm này