webhoctienganh.com
Tình huống 50: Cách hành xử trong công ty - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
491/ It’s difficult dealing with him. Rất khó đối phó với ông ấy. 492/Your job seems difficult. Công việc của anh có vẻ khó. 493/ My boss doesn’t appreciate me. Sếp không đánh giá đúng tôi. 494/ My boss has it in for me. Tôi bị sếp coi như cái gai trong mắt. 495/ It’s really unusual for us to go against our boss. Việc chúng tôi chống lại ý sếp rất ít khi xảy ra.