webhoctienganh.com
Tình huống 48: Tổ chức sinh nhật - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
471/ Ms.Green, we’ll have a welcome party for you at tomorrow evening. Is it right with you? Bà Green, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc chào đón bà vào tối mai. Như vậy có được không? 472/ We’re going to have a party this weekend at Central Park. Chúng ta sẽ có một buổi tiệc vào cuối tuần này ở công viên trung tâm. 473/ I’d like to invite you to my birthday party at this