webhoctienganh.com
Tình huống 26: Nói chuyện phiếm - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
251/ T-shirt of this brand are especially popular with young people. Áo sơ mi nhãn hiệu này đặc biệt phổ biến ở giới trẻ. 252/ This is a newly developed tonic without hormone. It is suitable for middle-aged and old people. Đây là loại thuốc bổ mới phát triển, không có hormone. Nó thích hợp cho người trung niên và người cao tuổi. 253/ It sells well both in China and abroad and enjoys a good fame. Nó