webhoctienganh.com
Tình huống 22: Gởi lời chào - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)
211/ It’s been nice seeing you. Rất vui được gặp anh. 212/ I couldn’t have done it without you. Tôi đã không thể làm điều đó nếu không có anh. 213/ Please give my best regards to Ms.Green. Xin chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến cô Green. 214/ I look forward to seeing you again. Tôi hi vọng sẽ gặp lại anh. 215/ I’ll see you in Los Angeles next month. Tôi sẽ gặp lại anh ở Los Angeles