webhoctienganh.com
TẠI TIỆM LÀM ĐẸP - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU I would like a shampoo and set Tôi muốn gội đầu và sửa tóc I’m here for a facial Tôi đến mát xa mặt. I’d like to try a new hairstyle Tôi muốn thử kiểu tóc mới Please give me the style in this picture here Cô cắt cho tôi kiểu giống như trong ảnh này Could you show me some pictures of hairstyles? Cô có thể cho tôi xem mấy mẫu tóc được không? I want to buy a mask Tôi