webhoctienganh.com
TẠI NHÀ GA - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Can you tell me about trains to Hue? Làm ơn cho hỏi có những tàu nào tới Huế? I’d like to reserve a seat on the 9:00 train to Da Nang Tôi muốn đặt trước 1 vé ngồi tới Đà Nẵng vào lúc 9 giờ Which train should I take to get to Vinh, please? Cho hỏi tôi phải đi tàu nào tới Vinh? I’ll have a return ticket, please Làm ơn cho tôi vé khứ hồi nhé I’d like to book