webhoctienganh.com
TẠI HIỆU THUỐC - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Can you prepare this prescription? Chị lấy thuốc cho tôi theo đơn này được không? Give me something against a cold Bán cho tôi thuốc cảm cúm Do you have something for a toothache? Tôi cần thuốc đau răngI need something to kill my headache. Tôi cần thuốc đau đầu I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it? Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc