webhoctienganh.com
TẠI HIỆU CHỤP ẢNH - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU I’d like to have a picture taken Tôi muốn chụp kiểu ảnh I’d like to have a photo taken for certificates Chụp cho tôi tấm ảnh thẻ I’d like to have a picture of the passport size Chụp cho tôi tấm ảnh để làm hộ chiếu I want a photograph of myself and my wife Tôi và vợ tôi muốn chụp chung 1 kiểu ảnh I’d like to take a color picture Chụp cho tôi tấm ảnh màu Let’s pose for a group photo Chúng