webhoctienganh.com
NÓI VỀ SỞ THÍCH - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Do you like going skiing? Anh có thích đi trượt tuyết không? Yes, I do. They’re lots of fun Có chứ. Tôi rất thích I can’t stand spicy food. What about you? Tôi không ăn được đồ cay. Thế còn chị thì sao? Are you into comedy or serious drama? Chị thích hài kịch hay kịch sân khấu? What do you like to do? Chị thích làm gì? What are you into? Niềm say mô của chị