webhoctienganh.com
GẶP GỠ TÌNH CỜ - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Hi! Where have you been?Chào anh! Anh đi đâu vậy? I’m glad to see you againRất vui lại được gặp anh It’s great seeing you againRất hân hạnh được gặp lại anh. I haven’t seen you for a long time..Tôi đã không gặp anh một thời gian dài. Haven’t seen you for agesLâu lắm rồi không gặp anh Long time no see. How are you getting on?Lâu rồi không gặp. Dạo này anh thế nào? How have you