webhoctienganh.com
DỊCH VỤ KHÁCH SẠN - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Hello, room service? Alô, dịch vụ phòng đấy phải không? What time is the breakfast offered? Mấy giờ các anh phục vụ bữa sáng? What sort of entertainment do you offer? Các anh có những trò giải trí gì? Is there a shop in the hotel? Trong khách sạn có cửa hàng không? Could I have my room cleaned right now? Tôi muốn được dọn phòng ngay bây giờ được không? I have