webhoctienganh.com
ĐI MUA SẮM - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU I want to buy a coat. Tôi muốn mua 1 chiếc áo khoác I want a bottle of cooking oil Tôi muốn mua 1 chai dầu ăn I want to buy some clothes Tôi muốn mua 1 vài bộ quần áo mùa hè May I try it? Tôi có thể thử không? I’ll take it Tôi sẽ lấy nó I don’t like this . Tôi không thích cái này No, thanks. I’m just looking Không, cám ơn.