webhoctienganh.com
ĐI LẠI BẰNG TAXI - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Could you take me to the airport? Cho tôi đến sân bay nhé. Please take me to this address? Làm ơn đưa tôi đến địa chỉ này nhé Excuse me, could you drive a bit faster? I’m in a hurry Xin lỗi , anh chạy nhanh hơn 1 chút được không? Tôi đang vội Excuse me, could you drive more slower? I feel dizzy Xin lỗi, anh chạy chậm hơn 1 chút nhé? Tôi thấy chóng mặt quá. Excuse me, please