webhoctienganh.com
ĐI LẠI BẰNG MÁY BAY - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU I’d like to check in, please. Tôi muốn đăng ký chuyến bay Are the flights to London non-stop? Chuyến bay tới London là chuyến bay thẳng phải không? Where is the international departure lobby? Phòng xuất nhập cảnh quốc tế ở đâu? How much luggage can I take on the plane? Tôi có thể mang bao nhiêu hành lý lên máy bay? Do you have your customs declaration form? Anh có tờ khai báo