webhoctienganh.com
ĐỀ NGHỊ - XIN PHÉP - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Is it all right if I open the window? Tôi mở cửa sổ được không? Do you mind if I smoke? Tôi hút thuốc được không? Would you mind if I took a dog with me? Tôi mang theo chó có làm phiền cô không? Do you mind cooking here? Nấu ăn ở đây nhé? Can I park my car here? Tôi có thể đỗ xe ở đây được không? Am I permitted to park my car here? Tôi được phép đỗ xem ở