webhoctienganh.com
CHƠI THỂ THAO - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU What is your favourite sport? Môn thể thao yêu thích của cậu là gì? My favourite sport is playing table tennis Môn thể thao yêu thích của tớ là bóng bàn Swimming is a good sport Bơi lội là 1 môn thể thao rất hữu ích Do you work out often? Anh có hay tập luyện không? Do you like watching or playing it? Cậu có thích xem hoặc chơi thể thao không? Do you like