webhoctienganh.com
CẢM ƠN - XIN LỖI - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
MẪU CÂU Thank you! Cảm ơn Thank you very much Cám ơn anh rất nhiều Thank you for taking the time to help Cảm ơn anh đã dành thời gian giúp đỡ tôi Thank you for your help Cảm ơn sự giúp đỡ của anh Thank you for everything Cảm ơn anh về tất cả Thank you for all your trouble Cảm ơn anh đã vì tôi mà chịu phiền phức Thank you just the same Dù thế nào cũng cảm ơn anh Thank you for the compliment Cảm ơn anh