webhoctienganh.com
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
STT Tình huống 1 Tình huống: Đặt vé máy bay - Tiếng Anh du lịch 2 Tình huống: Xác nhận chuyến bay - Tiếng Anh du lịch 3 Tình huống: Hỏi xin sự giúp đỡ trên chuyến bay - Tiếng Anh du lịch 4 Tình huống: Đặt vé máy bay đi nước ngoài - Tiếng Anh du lịch 5 Tình huống: Đặt vé tàu hỏa - Tiếng Anh du lịch 6 Tình huống: Đặt phòng - Tiếng Anh du lịch 7 Tình huống: Đặt