vuongthanhgroup.com.vn
FORMEX - FOMEX - Trang trí nội thất - Vương Thanh Group
Formex dùng thay thế các loại gỗ, gỗ dán và MDF ,...với mức chi phí rẻ hơn từ làm nhà, làm quảng cáo, inposter…đa dạng... Formex dễ cắt khắc bằng CNC