voykhoa.com
Duomed - Vớ y khoa
Giá bán toàn quốc: 650.000 VNĐ/đôi (vớ gối) 990.000 VNĐ/đôi (vớ đùi) Xuất xứ: Đức Quy cách: gối, đùi Bảng màu:Bảng đo size: