vietanphat.vn
Điều khiển tưới tự động Holman - Việt An Phát Gia Lai
Mô tả:Điều khiển tưới tự động Holman được dùng để hẹn giờ phù hợp với một vòi vườn tiêu chuẩn và thời gian dòng chảy bất kỳ vòi vườn hoặc hệ thống tưới nước được kết nối.