vicoders.com
Widget là gì? Ứng dụng của Widget đối với Wordpress, Android, IOS
Widget là gì? Widget là "tập hợp một số chức năng cụ thể". Mỗi widget sẽ có một tính năng nhất định giúp bạn thực hiện một tác vụ nào đó trên blog hay website của mình. Bạn có thể thêm widget vào bất kì vị trí nào trên websi