vicoders.com
Telnet là gì? Tìm hiểu về giao thức Telnet và SSH khác nhau ở chỗ nào?
Telnet được biết đến là giao thức tiền thân của SSH. Trước khi có sự xuất hiện của SSH, telnet đã được sử dụng rất phổ biến trong môt trường giao tiếp trên mạng. Vậy SSH đã thừa hưởng và cải tiến từ telnet như thế nào để th