vicoders.com
Responsive là gì? Responsive Web Design là gì?
Như các bạn đã biết, với tốc độ phát triển của các thiết bị công nghệ cầm tay như: iPhone, iPad, MacBook, Laptop … Các hệ điều hành rất đa dạng và phong phú như: Android, iOS, Windows phone … Và các bạn biết là chúng ta mua điện thoại ha