vicoders.com
Mock-Up là gì?lời khuyên khi sử dụng Mock-Up
Mẫu mock-up là khái niệm bạn sẽ được nghe nhiều trong thiết kế, đặc biệt là trong các quá trình thiết kế chuyên nghiệp của các công ty lớn. Vậy mock-up là gì? Người ta sử dụng mock-up như thế nào trong việc tạo lập và sản xuất cá