vicoders.com
ISP là gì? ISP (Internet Service Provider) biết những gì về bạn?
Hiểu một cách đơn giản thì ISP chính là nơi cung cấp đến người dùng khả năng truy cập Internet và nếu như bạn không đăng kí dịch vụ này thì cho dù bạn có thiết bị cao cấp đến như thế này thì cũng khó có thể kết nối được mạng