vicoders.com
Domain controller là gì? Tổng quát về domain controller
Sự phổ biến của các hệ thống Windows trong các giải pháp doanh nghiệp đã khiến cho domain controller trở thành một thuật ngữ chung khi thảo luận về kiến trúc mạng. Và trong quá trình sử dụng website bạn có thật sự hiểu domain controller là