vicoders.com
Devops là gì? Tất cả những gì bạn cần biết về DevOps
Devops là gì? Theo Wikipedia Devops là thuật ngữ chỉ tập hợp các hoạt động trong đó nhấn mạnh sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa lập trình viên và các chuyên viên IT khác khi làm việc cùng. Nhằm tự động hóa quá trình chuyển giao phần