vicoders.com
CMD là gì? Giới thiệu các lệnh cmd trong Windows
Khi các bạn tham khảo các bài hướng dẫn thủ thuật trên Internet sẽ bắt gặp một số thủ thuật yêu cầu bạn phải mở CMD và nhập một lệnh nào đó. Đối với những bạn mới tiếp xúc với máy tính sẽ không biết CMD là gì và cách sử d