vicoders.com
Chứng chỉ bảo mật SSL là gì?
Nếu bạn đang thắc mắc hoặc đã biết, chữ “s” trong HTTPS là “Security, vậy thì hẳn các website HTTPS sẽ là các trang web được bảo mật tốt hơn các trang HTTP. Việc bảo mật thông tin cũng giống như bạn trang bị khóa két sắt cho nơi cất