vi.suleco.vn
Giới thiệu về trường trung cấp nghề Suleco - Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia
Trường Trung cấp nghề Suleco được thành lập theo quyết định số 3238/QĐ-UBND.