vanbanphapluat.com
Văn kiện Cuối cùng số 257/WTO/VB Bao quát các Kết quả Của vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên
Số hiệu: 257/WTO/VBNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 1994 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** VĂN KIỆN CUỐI CÙNG BAO QUÁT CÁC KẾT QUẢ CỦA VÒNG URUGUAY VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN 1.Đại diện các Chính phủ và Cộng đồng Châu Âu, thành viên của Uỷ ban Đàm phán Thương mại, gặp gỡ hôm nay để kết thúc Vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên, nhất trí rằng Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (được đề cập tại Văn kiện Cuối cùng là