vanbanphapluat.com
Tờ trình số 150/TTR-CP về kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới do Chính phủ ban hành
Số hiệu: 150/TTR-CPNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THƯ VI?N PHÁP LU?T CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 150/TTr-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006 TỜ TRÌNH VỀ KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀ PHÊ CHUẨN NGHỊ ĐỊNH THƯ GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI Kính gửi: Chủ tịch nước Sau gần 12 năm đàm phán, ngày 07 tháng 11 năm 2006 vừa qua, tại