vanbanphapluat.com
Thông báo số 126/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu: 126/TB-VPCPNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 126/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TRONG CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG Ngày 16 tháng 3 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung, nhân