vanbanphapluat.com
Thông báo 772/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại cuộc họp thực hiện quy chế đào tạo sau đại học hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 772/TB-BGDĐTNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Ngọc Phương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 772/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI VĂN GA TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC HIỆN HÀNH Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại