vanbanphapluat.com
Thông báo 5384/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về dự án thủy lợi Phước Hòa tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch dự án ODA trong 9 tháng đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Số hiệu: 5384/TB-BNN-XD Loại văn bản: Thông báo Ngày ban hành: 2012-11-05 Người ký: Trần Duy Tiến BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5384/TB-BNN-XD Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ODA TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 Ngày 12/10/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã