vanbanphapluat.com
Thông báo 0061/TM-DM về việc xuất khẩu hàng dệt may số lượng nhỏ sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành
Số hiệu: 0061/TM-DMNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: Lê Danh Vĩnh BỘ THƯƠNG MẠI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 0061/TM-DM Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2005 THÔNG BÁO CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0061/TM-DM NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SỐ LƯỢNG NHỎ SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 Nhằm giảm thủ tục cho các thương nhân xuất khẩu hàng mẫu, giao hàng số lượng nhỏ, hay thiếu hụt hạn ngạch số