vanbanphapluat.com
Quyết định số 218/WTO/VB về các vấn đề và mối quan tâm đến việc triển khai hiệp định, quyết định
Số hiệu: 218/WTO/VBNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2001 Loại văn bản: Văn bản WTO Người ký: *** CÁC VẤN ĐỀ VÀ MỐI QUAN TÂM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI HIỆP ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH Hội nghị Bộ trưởng, Dẫn chiếu Điều IV.1, IV.5 và IX của Hiệp định Marrakesh Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Lưu tâm về việc các quốc gia thành viên quan tâm đến sự tham gia ngày càng nhiều của các nước đang phát triển vào hệ thống thương mại đa phương và về sự cần thiết bảo đảm rằng hệ thống đó đáp ứng đầy đủ