vanbanphapluat.com
Quy định 14-QĐ/TW năm 2001 về thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành
Số hiệu: 14-QĐ/TWNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2001 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 14-QĐ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2001 QUY ĐỊNH VỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng;- Được Ban Chấp hành Trung ương uỷ nhiệm tại Điều 3, điểm 11 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (số 06-QĐ/TW ngày 22-8-2001);Bộ Chính trị quy định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Đại hội IX thông qua) với