vanbanphapluat.com
Nghị quyết số 22-NQ/TW về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành
Số hiệu: 22-NQ/TWNgày ban hành: 30 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nông Đức Mạnh BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 22-NQ/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN (TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X) I- TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ÐẢNG VÀ ÐỘI NGŨ CÁN BỘ, ÐẢNG VIÊN Trong những năm qua, Ban Chấp hành