vanbanphapluat.com
Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3
Số hiệu: 48/NQ-CPNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 48/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2013 Trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2013, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau: 1. Về các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng