vanbanphapluat.com
Nghị định thư về việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phi-lip-pin (1994).
Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 1994 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: Lê Văn Triết, Rizalino t. navarro NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ PHI-LIP-PIN (1994). Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Phi-líp-pin mong muốn cải thiện quan hệ thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi Đã điểm lại và ghi nhận việc thực hiện Nghị