vanbanphapluat.com
Nghị định thư về hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia
Số hiệu: 95/2005/LPQTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Nghị định thư Người ký: Trần Văn Nhung BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 95/2005/LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 Nghị định thư về hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Căm-pu-chia có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2005. TL. BỘ TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁPVÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾPHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn