vanbanphapluat.com
Nghị định số: 52/2012/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy