vanbanphapluat.com
Nghị định 43/2017/NĐ-CP của chính phủ về nhãn hàng hóa có hiệu lực từ 1/6/2017
Những nghị định của chính phủ về nhãn hàng hóa mà những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nên biết.