vanbanphapluat.com
Kế hoạch tợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam và Bộ Văn hóa nghệ thuật Căm-pu-chia giai đoạn 2006 - 2008
Số hiệu: 93/2005/LPQTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 93/2005/LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 Kế hoạch hợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa - Thông tin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa nghệ thuật Vương quốc Căm-pu-chia giai đoạn 2006 - 2008 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2005./. TL. BỘ TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾPHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Thị Hoàng Anh KẾ