vanbanphapluat.com
Công văn 7752/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 7752/BGDĐT-CSVCTBTHNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 7752/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg